تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


زمینه فعالیت:

مشاوره واستقراراستاندارد سیستمهای مدیریت کیفیت(ISO)

سرممیزی واخذگواهی نامه ISO

تدوین استراتژی سازمانی وارزیابی ریسکهای سازمانی

آموزش سیستمهای مدیریت کیفیت و صدور گواهینامه

نوع استانداردها:

- سیستم مدیریت کیفیت      ISO 9001:2015 

- سیستم مدیریت کیفیت محیط زیست   ISO 14001:2015

- سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت    ISO 18001:2007

- سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه IMS

-  سیستم مدیریت کیفیت خودرویی  ISO TS 16949